NW club calf finals Senior Heifer First prize winner Meelickaduff New Zealand Et

//NW club calf finals Senior Heifer First prize winner Meelickaduff New Zealand Et